Aatto Laaksonen

seniorprofessor vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
aatto.laaksonen[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.