Organisation och personal

Axel Nyberg

examensarbetare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik

Mobiltelefon:
072-0070690
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.