Organisation och personal

Douglas Hofstadter

gästforskare vid Institutionen för informationsteknologi, Datalogi

Besöksadress:
Rum POL 1117 ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

gästforskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Teoretisk fysik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.