Benny Hedman

assistent vid Avdelningen för gemensam service och administration, Enheten för gemensam service -Campus Gotland; Fastighetsservice

E-post:
benny.hedman[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
0498-108287
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby
Tillgänglig:
vaktmästeriet

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.