Organisation och personal

Robert Åman Karlsson

arvodist vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

E-post:
robert.aman.karlsson[AT-tecken]gmail.com
Mobiltelefon:
073-6134640
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.