Organisation och personal

Tea Ammunet

examensarbetare vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Infektionsbiologi, antimikrobiell resistens och immunologi; Lionel Guy

Besöksadress:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3
75237 UPPSALA
Postadress:
Box 582
751 23 UPPSALA

forskningsassistent vid Institutionen för ekologi och genetik, Evolutionsbiologi

Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum
Norbyv. 18D
75236 Uppsala
Postadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum, Norbyv. 18D
75236 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.