Organisation och personal

Sarbast Ibrahim

examensarbetare vid Institutionen för fysik och astronomi, Kärnfysik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

examensarbetare vid Institutionen för fysik och astronomi, The Svedberg-laboratoriet

Besöksadress:
Thunbergsv. 3D
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 533
751 21 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.