Organisation och personal

Michael Fridén

arvodist vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism

Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsv. 14B
Postadress:
Uppsala Science Park
751 85 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.