Christina Stelzl

examensarbetare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

forskningsassistent vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Ortopedi

E-post:
christina.stelzl[AT-tecken]surgsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset ing 61, 6 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset ing. 61 6 tr
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

You can find more information abour my research here

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.