Organisation och personal

Sarah-Sophia Carter

forskningsassistent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Mikrosystemteknik, MST

E-post:
Sarah-Sophia.Carter[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.