Organisation och personal

Ernesto Gutiérrez

samverkansledare vid Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

E-post:
ernesto.gutierrez[AT-tecken]uuinnovation.uu.se
Telefon:
018-471 7151
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsv.38, Innovation Hub Uppsala
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Kort presentation

Samverkansledare med erfarenhet från både forskning och konsultverksamhet inom organisering och ledning av innovation med fokus på beslutsfattande, strategi och multiprojektverksamhet. Teknologi doktor från KTH med avhandlingen ”Utvärdering och urval av idéer och projekt inom produktutveckling”, MBA, och civilingenjörsexamen i maskinteknik.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.