Organisation och personal

Vincent Rozario

gästforskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik

E-post:
titas_75[AT-tecken]yahoo.com
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.