Gustaf Jansson Bjurhammer

doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
gustaf.jansson-bjurhammer[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Doktorand i Pedagogik med inriktning mot högre utbildning. I min forskning vill jag bidra med kunskaper om hur policy och program rörande högskolepedagogik formuleras, sprids och cirkulerar inom organisatoriska fält. Vidare ska avhandling belysa hur dessa policy och program översätts lokalt på olika typer av lärosäten. Avhandlingen kommer utgå från läroplansteoretiskt perspektiv och ett institutionellt perspektiv.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.