Organisation och personal

Gustaf Jansson Bjurhammer

doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
gustaf.jansson-bjurhammer[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Doktorand i Pedagogik. I min forskning vill jag synliggöra hur internationella och nationella förändringsprocesser inom högre utbildning samspelar med olika perspektiv på utbildning och forskning och relationen dem emellan. Vidare har avhandlingen som syfte att ge ett kunskapsbidrag om hur dessa processer inverkar på hur den pedagogiska praktiken organiseras på lokal nivå. Avhandlingen kommer utgå från dels ett läroplansteoretiskt perspektiv samt dels ett institutionellt perspektiv.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.