Organisation och personal

Johan Stjärnesund

examensarbetare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik

E-post:
johan.stjarnesund[AT-tecken]gmail.com
Mobiltelefon:
073-7421662
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.