Natallia Rameika

forskningsassistent vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Experimentell och klinisk onkologi; Forskargrupp Tobias Sjöblom

E-post:
natallia.rameika[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 37 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.