Federico Cantoni

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Mikrosystemteknik, MST

E-post:
Federico.Cantoni[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

2016 Master´s Degree in Materials Engineering and Nanotechnology

2013 Bachelor´s Degree in Materials Engineering and Nanotechnology

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.