Organisation och personal

Johannes Dufva

amanuens vid Institutionen för informationsteknologi, Amanuens & projektassistent

E-post:
Johannes.Dufva[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.