Miranda Cox

doktorand vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
miranda.cox[AT-tecken]idehist.uu.se
Telefon:
018-471 3583
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand sedan hösten 2017.

I mitt avhandlingsprojekt intresserar jag mig för kontorets förändringar - från det öppna kontorslandskapet på 1960-talet till 90-talets flexkontor. Genom att studera kontoret som byggnad, rum, dess teknologier, kunskapsfält och värderingar, vill jag undersöka hur idéer om arbete har formulerats och förhandlats fram.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.