Organisation och personal

Petter Ersbo

amanuens vid Institutionen för informationsteknologi, Systemteknik

E-post:
petter.ersbo[AT-tecken]it.uu.se
Mobiltelefon:
073-0507583
Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 2
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

examensarbetare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Signaler och System

Mobiltelefon:
073-0507583
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.