Lotta Lorentzon

universitetsadjunkt vid Avdelningen för rektorsutbildning

Telefon:
018-471 4765070-1614955
Mobiltelefon:
070-1614955
Besöksadress:
Von Kraemers Allé 1
Postadress:
Box 2136
750 02 UPPSALA

Kort presentation

Arbetar vid Rektorsutbildningen sedan ht 2017.
Har varit lärare, rektor och verksamhetschef inom gymnasium, grundskola och förskola och har erfarenhet av både storstad och den lilla kommunen. Har alltid haft stort fokus på verksamhetsutveckling och närhet mellan forskning och praktik. Magisteruppsatsen i utbildningsledning handlade om gruppen som pedagogiskt redskap.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.