Olle Nolgård

doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
olle.nolgard[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 5760
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Doktorand i didaktik med intresse för historiedidaktik i allmänhet och kritiska perspektiv i synnerhet.

Forskargemenskaper

Som doktorand i didaktik är jag knuten till Forskargruppen för komparativ didaktik och till forskargruppen Global Citizenship Education in Historical and Critical Perspectives (GLOC).

Förtroendeuppdrag

- Vice ordförande i Humanistisk-samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HT2017 - )
- Ledamot i Doktorandnämnden (VT2018 - )

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.