Organisation och personal

Olle Nolgård

doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
olle.nolgard[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 7373
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Doktorand i didaktik med intresse för historiedidaktik i allmänhet och kritiska perspektiv i synnerhet.

Forskargemenskaper

Som doktorand i didaktik är jag knuten till Forskargruppen för komparativ didaktik, forskargruppen Uppsala Studies of History and Education (SHED) och till forskningsnoden Global Citizenship Education in Historical and Critical Perspectives (GLOC).

Förtroendeuppdrag

- Vice ordförande i Humanistisk-samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU) 
 

Akademiska meriter: FM

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.