Organisation och personal

Elit Agilan

gäststudent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik

Mobiltelefon:
+90-538 2486634
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.