Organisation och personal

Carl Saxén

arvodist vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik

Mobiltelefon:
076-1455209
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.