Marcos Moro

gästforskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
Marcos.Moro[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

I got my PhD in Physics from University of Sao Paulo, Brazil in 2017, and I have worked as visiting PhD at Johannes Kepler University, Austria during 2016. Since mid-2017, I work as Postdoctoral researcher at Uppsala University. My main interest is on applied and fundamental research of energetic ions (keV and MeV) interacting with matter: self-consistent ion beam analysis and energy-loss processes, as well as studies on photochromic systems, especially based on rare-earth oxy-hydride.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.