Marcos Moro

gästforskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
Marcos.Moro[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Marcos Moro got his PhD in Physics from University of Sao Paulo, Brazil in 2017 and has worked as visiting PhD at Johannes Kepler University, Austria during 2016. He currently works as Postdoctoral researcher at Uppsala University, Sweden. His main interest is on applied and fundamental research of energetic ions (keV and MeV) interacting with matter: self-consistent ion beam analysis and energy-loss processes, as well as studies on photochromic systems, especially based on yttrium oxy-hydride.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.