Organisation och personal

Marcos Moro

post doc. vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
marcos.moro[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Marcos Moro got his PhD in Physics from University of Sao Paulo - Brazil in 2017, and has worked as visiting researcher at Johannes Kepler University - Austria in 2016. He currently works as Postdoctoral researcher at Uppsala University - Sweden. His main interest field is on applied and fundamental research of energetic ions (keV and MeV) interacting with matter: self-consistent ion beam analysis and energy-loss processes, as well as studies on photochromic systems, like yttrium oxy-hydrides.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.