Olof Bergvall

postdoktor vid Matematiska institutionen

E-post:
olof.bergvall[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3213
Besöksadress:
Rum ÅNG 14266 Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Jag är postdoktor vid institutionen i matematik. Min forskning är inom algebraisk geometri.

Min grundutbildning är från KTH, Teknisk fysik, och jag doktorerade vid Stockholms universitet. Efter min disputation har jag arbetat som postdoktor vid Humboldtuniversitetet i Berlin och som vikarierande lektor vid SU.

Mina kurser

Biografi

Undervisning

 • 2018 VT: Linjär algebra II, UU, Föreläsningar.
 • 2017 HT: Algebra och geometri, UU, Lektionsledare.
 • 2017 ST: Förberedande kurs i matematik, SU, Kursansvarig.
 • 2017 VT: Utmanande matematik, SU, Kursansvarig.
 • 2016 VT: Algebra och Kombinatorik, SU, Distansundervisning.
 • 2015 HT: Algebra och Kombinatorik, SU, Föreläsningar.
 • 2015 VT: Algebra och Kombinatorik, SU, Rökneövningar och Handledning.
 • 2014 HT: Commutative Algebra and Algebraic Geometry, SU, Exercise Sessions.
 • 2014 HT: Algebra och Kombinatorik, SU, Räkneövningar och Handledning.
 • 2014 HT: Matematik I, SU, Distansseminarier.
 • 2014 VT: Linjär Algebra II, SU, Räkneövningar, Handledning och Distansundervisning.
 • 2013 HT: Linjär Algebra II, SU, Räkneövningar, Handledning och Distansundervisning.
 • 2013 VT: Matematik I, SU, Seminarium.
 • 2012 HT: Matematik D, SU, Föreläsningar.
 • 2012 VT: Matematik I, SU, Räkneövningar, Handledning och Seminarium.
 • 2011 HT: Förberedande Kurs i Matematik, SU, Distansundervisning.
 • 2011 HT: Matematik I, SU, Handledning.
 • 2010 VT: Analytiska Metoder och Linjär Algebra, KTH, Räkneövningar.

Forskning

Huvuddelen av min forskning är inom kohomologi av modulirum av kurvor, ytor och abelska varieteter men jag funderar ibland också kring arrangemang, i synnerhet torusarrangemang.

Publikationer

Preprints

Masteruppsats

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.