Olof Bergvall

postdoktor vid Matematiska institutionen

E-post:
olof.bergvall[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3213
Besöksadress:
Rum ÅNG 14266 Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Jag är postdoktor vid institutionen i matematik. Min forskning är inom algebraisk geometri.

Min grundutbildning är från KTH, Teknisk fysik, och jag doktorerade vid Stockholms universitet. Efter min disputation har jag arbetat som postdoktor vid Humboldtuniversitetet i Berlin och som vikarierande lektor vid SU.

Se även min hemsida.

Mina kurser

Biografi

Undervisning

 • 2018 VT: Linjär algebra II, UU, Föreläsningar.
 • 2017 HT: Algebra och geometri, UU, Lektionsledare.
 • 2017 ST: Förberedande kurs i matematik, SU, Kursansvarig.
 • 2017 VT: Utmanande matematik, SU, Kursansvarig.
 • 2016 VT: Algebra och Kombinatorik, SU, Distansundervisning.
 • 2015 HT: Algebra och Kombinatorik, SU, Föreläsningar.
 • 2015 VT: Algebra och Kombinatorik, SU, Rökneövningar och Handledning.
 • 2014 HT: Commutative Algebra and Algebraic Geometry, SU, Exercise Sessions.
 • 2014 HT: Algebra och Kombinatorik, SU, Räkneövningar och Handledning.
 • 2014 HT: Matematik I, SU, Distansseminarier.
 • 2014 VT: Linjär Algebra II, SU, Räkneövningar, Handledning och Distansundervisning.
 • 2013 HT: Linjär Algebra II, SU, Räkneövningar, Handledning och Distansundervisning.
 • 2013 VT: Matematik I, SU, Seminarium.
 • 2012 HT: Matematik D, SU, Föreläsningar.
 • 2012 VT: Matematik I, SU, Räkneövningar, Handledning och Seminarium.
 • 2011 HT: Förberedande Kurs i Matematik, SU, Distansundervisning.
 • 2011 HT: Matematik I, SU, Handledning.
 • 2010 VT: Analytiska Metoder och Linjär Algebra, KTH, Räkneövningar.

Forskning

Huvuddelen av min forskning är inom kohomologi av modulirum av kurvor, ytor och abelska varieteter men jag funderar ibland också kring arrangemang, i synnerhet torusarrangemang.

Publikationer

 1. Equivariant Cohomology of the Moduli Space of Genus Three Curves with Symplectic Level Two Structure via Point Counts, European Journal of Mathematics, Forthcoming, Journal, arXiv.
 2. The equivariant Euler characteristic of A_3[2], med Jonas Bergström, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa - Classe di Scienze, Kommande, arXiv.
 3. Equivariant cohomology of moduli spaces of genus three curves with level two structure, Geometriae Dedicata, Kommande, Tidsskrift, arXiv.
 4. Cohomology of the toric arrangement associated to A_n, Journal of Fixed Point Theory and Applications, 2019, 21:15, Tidsskrift, arXiv.
 5. Cohomology of arrangements and moduli spaces, Doktorsavhandling, Stockholms universitet, 2016, DiVA.
 6. Cohomology of the moduli space of curves of genus three with level two structure, Licentiatavhandling, Stockholms universitet, 2014, DiVA.

Preprints

 1. Cohomology of moduli spaces of Del Pezzo surfaces, with Frank Gounelas, 2019, arXiv.
 2. Cohomology of Complements of Toric Arrangements Associated to Root Systems, 2016, arXiv.

Masteruppsats

 1. Relations in the tautological ring of the universal curve, 2011, Länk.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.