Organisation och personal

Ulrike Ritzmann

gästforskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
ulrike.ritzmann[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.