Organisation och personal

Cecilia Lundström

amanuens vid Institutionen för informationsteknologi

E-post:
cecilia.lundstrom[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

it-tekniker vid Lagerträdet, Evolutionsbiologiskt centrum

Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.