Organisation och personal

Max Holmberg

arvodist vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
max.holmberg[AT-tecken]hotmail.com
Mobiltelefon:
076-76078228
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.