Organisation och personal

Adele Lebano

forskare vid Sociologiska institutionen, Affilierade

Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

lektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

E-post:
adele.lebano[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
Drottningg. 4, 4tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.