Organisation och personal

Joel Johansson Byberg

praktikant vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik

E-post:
joel.byberg[AT-tecken]gmail.com
Mobiltelefon:
070-7644937
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.