Sourav Bose

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
bosesourav5[AT-tecken]gmail.com
Mobiltelefon:
073-4813442
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.