Organisation och personal

Klas Palm

forskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

E-post:
klas.palm[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7311
Mobiltelefon:
072-9999234
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

projektsamordnare vid Institutionen för geovetenskaper, UUSI

E-post:
klas.palm[AT-tecken]geo.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999234
Besöksadress:
Geocentrum, Villav. 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villav. 16
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktor i kvalitetsteknik och arbetar som projektledare och forskare på avdelningen för Industriell Teknik. Jag arbetar framförallt med kvalitets- och innovationsperspektiv inom tjänstesektorn.

Nyckelord: innovation organisational ambidexterity public management quality management

Mina kurser

Biografi

Jag forskar från och med hösten 2016 på avdelningen för Industriell Teknik. Mitt fokus är att titta på innovationsutrymme i tjänsteorganisationer. Jag arbetar med flera Vinnovafinansierade forskningsprojekt inom statlig förvaltning och hälso- & sjukvård. Jag har ett förflutet som organisationskonsult. I grunden är jag Socialpsykolog från Uppsala Universitet.

Forskning

Min forskning är inriktad mot att identifiera framgångsfaktorer för att serviceorganisationer på ett konstruktivt sätt skall kunna hantera kontroll OCH innovation med syfte att öka värdet för kunden.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.