Organisation och personal

Klas Palm

projektledare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

E-post:
klas.palm[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Nyckelord: innovation organisational ambidexterity public management quality management

Mina kurser

Biografi

Jag forskar från och med hösten 2016 på avdelningen för Industriell Teknik. Mitt fokus är att titta på innovationsutrymmet i tjänsteorganisationer. Jag har sedan år 2012 varit knuten till Mittuniversitetet med fokus på kvalitetsperspektiv och innovation inom offentlig förvaltning. Jag har också under 15 år arbetat som organisationskonsult. I botten är jag Socialpsykolog från Uppsala Universitet.

Forskning

Min forskning är inriktad mot att identifiera framgångsfaktorer för att serviceorganisationer på ett konstruktivt sätt skall kunna hantera kontroll OCH innovation med syfte att öka värdet för kunden.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.