Organisation och personal

Siv-Britt Björktomta

universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Övriga verksamma

E-post:
siv-britt.bjorktomta[AT-tecken]soc.uu.se
Telefon:
018-471 7804
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Forskning

Kärnan i mitt forskningsområde är familjerelationer med kön och generation som maktdimensioner. Frågor som intresserat mig särskilt handlar om föräldra-barnrelationen. Hur olika former av föräldramakt/auktoritet kan utövas i relationen till barn samt hur barn upplever föräldramakt/auktoritet. Ett näraliggande tema handlar om hur dessa frågor yttrar sig ur ett samhälleligt perspektiv.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.