Organisation och personal

Celina Notfors

forskningsassistent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
Celina.Notfors[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-6643224
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.