Organisation och personal

Ragnar Tollin

examensarbetare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
tollin[AT-tecken]live.se
Mobiltelefon:
076-8259963
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.