Organisation och personal

Martin Svedberg

arvodist vid Evolutionsmuseet

E-post:
martin.sevedber[AT-tecken]hotmail.com
Mobiltelefon:
073-8401590
Postadress:
Norbyvägen 16
752 36 UPPSALA

gäststudent vid Institutionen för organismbiologi, Evolution och utvecklingsbiologi

Mobiltelefon:
073-8401590
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC Norbyv. 18A
Postadress:
Norbyv. 18A
752 36 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.