Organisation och personal

Muhammed Akif Ülker

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
muhammed.ulker[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Forskning

Power Systems

Electricity Market

Renewable Energy

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.