Helena Franzén

doktorand vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
helena.franzen[AT-tecken]idehist.uu.se
Telefon:
018-471 3583
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand på institutionen sedan februari 2016 och min forskning är förankrad inom det medicinhistoriska fältet. I centrum för mitt avhandlingsprojekt står embryologiska och obstetriska samlingar vid Uppsala universitet. Jag undersöker hur och varför de formerades, användes, och förändrades över tid.

Mina kurser

Biografi

Min akademiska bakgrund är inom arkeologi, min kandidatexamen tog jag 2007 vid institutionen för arkeologi och antik historia på Uppsala Universitet. För magistern gick dock flyttlasset till London och under ett år studerade jag egyptisk arkeologi vid University College London. Under min grundutbildning hanns det även med en termin i Kairo där jag läste arabiska, samt deltog som volontär i arkeologiska fältarbeten i t ex Turkmenistan och Grekland.

Innan det var dags för doktorandstudier så befann jag mig i arbetslivet utanför universitetet under en handfull år. Bland annat jobbade jag som museivärd på statens museer för världskultur och armémuseum, samt som guide på Stjernsund slott. Jag tycker väldigt mycket om museer, samlingar, kulturarvsmiljöer, och tycker det är intressant med förmedling inom dessa ramverk.

Forskning

Jag är intresserad av praktiker som insamling, preparatframställning och visualisering i olika media, såsom vax och gips men även skisser och fotografier. Min undersökningsperiod är främst 1800-talet och 1900-talets första decennier.

Nyckelord: samlingar, kunskapsproduktion, kroppar och kroppslighet, insamlingsprocesser, materialitet, materiell kultur, anatomiska preparat, embryologi.

Jag ingår i forskningsprojektet Medicine at the borders of Life

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.