Sourabh Patil

gäststudent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

gästforskare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Molekylära verktyg; Forskargrupp Ulf Landegren

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
751 22 Uppsala
Postadress:
Box 815
751 08 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.