Organisation och personal

Zeyd Mughames

examensarbetare vid Institutionen för fysik och astronomi, Teoretisk fysik

E-post:
zeyd.mughames[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Rum ÅNG 73125 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.