Organisation och personal

Daniel Nordholm

universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
daniel.nordholm[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2399
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Mina kurser

Biografi

Lektor i pedagogik. Huvudsakliga forskningsintressen rör organisation, institution, ledarskap, skolutveckling och styrning. Avhandlingen, Organising for School Improvement at the Middle Tier. Studies on Temporary Organisation, publicerades i november år 2015 vid Göteborgs universitet. Utbildar mestadels på rektorsprogrammet och kurser som behandlar ledning och organisationsutveckling. Tillhör forskningsgruppen STEP (Studies in Educational Policy and Educational Philosophy). 

Forskning

Ett urval av publikationer:

Nordholm, D. & Andersson, K. (2018). Newly appointed principals' descriptions of a decentralised and market adopted school system: an institutional logics perspective. Educational Management Administration & Leadership. Published online: 16 januari 2018.

Liljenberg, M. & Nordholm, D. (2017). Organisational routines for school improvement: exploring the link between ostensive and performative aspects. International Journal of Leadership in Education. Published online: 30 Mar 2017.

Nordholm, D. (2016). Knowledge transfer in school-to-school collaborations: The position of boundary objects and brokers. Education Inquiry, Vol 7, No. 4, pp. 443- 461.

Nordholm, D. (2016). State policy directives and middle tier translation in a Swedish example, Journal of Educational Administration, Vol. 54 Iss: 4, pp. 393-408.

Nordholm, D. (2015). Sense-making in a temporary organization: Implementing a new curriculum in a Swedish municipality. Scandinavian Journal of Educational Research. Vol. 59, No. 5, 531–545.

Nordholm, D. & Blossing, U. (2014). Designing temporary systems – exploring local school improvement intentions in the Swedish context. Journal of Educational Change, Vol. 15, No. 1, 57–75.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.