Organisation och personal

Svante Monie

forskningsassistent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
Svante.Monie[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7238
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik

E-post:
svante.monie[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.