Organisation och personal

Mattias Arreborn

administrativ assistent vid Institutionen för kemi - Ångström, Verksamhetsstöd

E-post:
mattias.arreborn[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3781
Mobiltelefon:
070-1679845
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
75120 Uppsala

Kort presentation

Jag vikarierar som administrativ assistent på Kemi -- Ångström under våren 2017 och ansvarar för institutionens hemsida, för MP (medarbetarportalen), AKKA, DiVA, kort och nycklar samt resor och logi.

Mina kurser

Biografi

Kom till Uppsala 2005 och studerade litteraturvetenskap, historia och estetik till 2008. Jobbade därefter som museiassistent i Stockholm till 2010. Helpdesk på SF Bio. Har sedermera läst masterprogram i estetik och magisterkurs i journalistik. Gick ut i maj 2016 och började som vikarierande administrativ assistent vid kemiska institutionen 2016-10-20.

Mina huvudsakliga ansvarsområden vid kemi, Ångström, är institutionens hemsida, medarbetarportalen (lokalredaktör), AKKA, housing och resor.

I came to Uppsala in 2005 and studied Literature, History and Aesthetics until 2008. Worked as assistant at various museums in Stockholm and as technical support at SF Bio. After that I took the masterprogram in Aesthetics and an one-year course in Journalism. I finished in May 2016 and started as deputy administrative assistant at the Institution for Chemistry in October 2016.

My main duties at Chemistry, Ångström, are the institution's website, the co-worker's portal (medarbetarportalen), AKKA, DiVA, housing and travels.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.