Organisation och personal

Chao Xu

postdoktor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
Chao.Xu[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Chao Xu earned his Ph.D. in materials chemistry in November 2015 under the supervision of Prof. Niklas Hedin from the Department of Materials and Environmental Chemistry (MMK) at Stockholm University. Then he continued a postdoctoral research in the same group. He moved to Uppsala University as a postdoctoral researcher in October 2016.

Forskning

My research interests lie in porous materials such as porous polymers, porous inorganics, and their applications in energy and environment.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.