Organisation och personal

Elin Löfgren

kursadministratör vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
elin.lofgren[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

administrativ assistent vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
elin.lofgren[AT-tecken]idehist.uu.se
Telefon:
018-471 4261
Besöksadress:
Rum EP 6-0038 Engelska parken, Thunbergsv 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

administrativ assistent vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
elin.lofgren[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 4261
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.