Hamid Reza Reza Zadeh

gäststudent vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
hamidreza.rezazadeh[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Forskning

Sterile Neutrino and Dark Matter.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.