Organisation och personal

Sofia Granlöf

amanuens vid Institutionen för informationsteknologi, Datalogi

E-post:
sofia.granlof[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.