Vincent Fremont

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

E-post:
Vincent.Fremont[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
076-9419759
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

doktorand vid Sociologiska institutionen, Doktorander

Mobiltelefon:
076-9419759
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.