Laura González Carra

projektassistent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin

E-post:
laura.gonzalez.carra[AT-tecken]medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
751 85 Uppsala

projektassistent vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Infektionsbiologi, antimikrobiell resistens och immunologi; Åke Lundkvist

Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 582
751 23 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.