Organisation och personal

Simon Gollbo

examensarbetare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik

Mobiltelefon:
070-0609732
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.